CCJMM

Noutati

Informare si Protocol Cadru 2023

PROTOCOL CADRU DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT Încheiat între părţile: FEDERAŢIA ”ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA” (O.C.J.R) ASOCIAŢIA „COLEGIUL CONSILIERlLOR JURIDICI BUCUREŞTI” (A.C.C.J Bucureşti) Descarca documentul INFORMARE Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă hotărârile luate de Consiliul şi Congresul Ordinar al O.C.J.R, în şedinţele din data de 11.11.2023, fiind îndeplinite condiţiile …

28-03-2019 – Adunarea Generala a CCJMM

ANUNT In data de 28 martie 2019, ora 16:30, se desfasoaraAdunarea Generala a Consilierilor Juridici membri ai ColegiuluiMaramures, la Universitatea ”Bogdan V oda” din Baia Mare,str. Universitatii, nr 23A . Descarcare document Ordinea de zi : 1. Raport de activitate – Realizarea tabloului consilierilorjuridici; propuneri de modificare pentru imbunatatirea legislatieiprivind …