28-03-2019 – Adunarea Generala a CCJMM

ANUNT In data de 28 martie 2019, ora 16:30, se desfasoaraAdunarea Generala a Consilierilor Juridici membri ai ColegiuluiMaramures, la Universitatea ”Bogdan V oda” din Baia Mare,str. Universitatii, nr 23A . Descarcare document Ordinea de zi : 1. Raport de activitate – Realizarea tabloului consilierilorjuridici; propuneri de modificare pentru imbunatatirea legislatieiprivind …