28-03-2019 – Adunarea Generala a CCJMM

ANUNT

In data de 28 martie 2019, ora 16:30, se desfasoara
Adunarea Generala a Consilierilor Juridici membri ai Colegiului
Maramures, la Universitatea ''Bogdan V oda'' din Baia Mare,
str. Universitatii, nr 23A .

Ordinea de zi :

1. Raport de activitate – Realizarea tabloului consilierilor
juridici; propuneri de modificare pentru imbunatatirea legislatiei
privind desfasurarea si organizarea activitatii de consilier
juridic, organizarea examenul de definitivat etc. ;
2. Descarcarea de gestiune pentru anul 2018;
3. Pregatirea alegerilor privind organele de conducere a asociatiei;
4. Diverse.


Relatii suplimentare privind conditiile de participare la
adunare se obtin la sediul Colegiului din Baia Mare,

Bd.Republicii, nr.1/18, tel. 0262-218118 sau 0746-971698.