Informare si Protocol Cadru 2023

PROTOCOL CADRU DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT Încheiat între părţile: FEDERAŢIA ”ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA” (O.C.J.R) ASOCIAŢIA „COLEGIUL CONSILIERlLOR JURIDICI BUCUREŞTI” (A.C.C.J Bucureşti) Descarca documentul INFORMARE Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă hotărârile luate de Consiliul şi Congresul Ordinar al O.C.J.R, în şedinţele din data de 11.11.2023, fiind îndeplinite condiţiile …