CCJMM

Înscriere în Colegiul Consilierilor Juridici Maramureș

Se pot înscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Maramureș persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind
organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr.246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de
consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.867 din 05.12.2003, respectiv:
a)Este cetatean român si are domiciliul în România;
b)Are exercițiul drepturilor civile si politice;
c)Este licențiat al unei facultați de drept;
d)Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
e)Nu se afla în unul din cazurile de nedemnitate profesională;